x Toegevoegd aan uw winkelmandje
Verder winkelen
Winkelmandje
Bestelling afronden
x Stel uw vraag

Annuleringsbeleid
Consumenten hebben een herroepingsrecht van veertien dagen.

Herroepingsrecht
De consument heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen op te zeggen.
De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft of heeft genomen.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moeten wij op de hoogte worden gebracht van uw beslissing om de overeenkomst te herroepen.
Postadres: Lands End B.V., Ooster Oenerweg 17, 8167 PB Oene. 
of 
E-mail: sales@landsend-nl.com
Of
Telefoon: +31 0578-616828

Om te voldoen aan de herroepingstermijn is het voldoende dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

Gevolgen van herroeping
Indien de consument de overeenkomst herroept nadat de levering reeds heeft plaatsgevonden, moeten de goederen binnen 14 dagen na de datum van herroeping worden teruggezonden.
De terugbetaling, inclusief de leveringskosten, geschiedt onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de herroepingsdatum.
Voor deze terugbetaling zal Lands End hetzelfde betaalmiddel gebruiken dat de klant voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt.
Wij kunnen de terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, indien dit eerder is.

Retourzending en retourkosten
De consument dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop Lands End van de annulering van de overeenkomst in kennis is gesteld, terug te zenden of te overhandigen.
De termijn is gehaald als u de goederen voor het einde van de termijn van veertien dagen verzendt. 
De consument draagt de kosten voor het terugzenden van de goederen.
De retourzending kan door de klant zelf worden georganiseerd of op verzoek van de klant door Lands End worden geregeld.
De kosten van de retourzending door Lands End georganiseerd worden vooraf kenbaar gemaakt.
De retourkosten kunnen afwijken van de leveringskosten.
Indien kan worden aangetoond dat de aard van de verpakking zodanig was dat het product kon worden beoordeeld zonder de verpakking te beschadigen of te openen, kan Lands End weigeren het retourtransport te organiseren en/of hogere retourkosten in rekening brengen.
In dat geval moet de consument zelf het retourtransport organiseren.
De consument hoeft alleen de waardevermindering van de goederen te betalen als deze waardevermindering het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor de controle van de staat, de eigenschappen en het functioneren van de goederen.

Uitzonderingen
Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de volgende overeenkomsten:
Overeenkomsten voor producten die op maat worden gemaakt.
Contracten voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden, indien het zegel ervan na de levering is verwijderd.
 

Blijf op de hoogte! Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
Kan ik u ergens mee helpen? We staan voor u klaar! +31 (0)578-616828 +31 (0)578-616828 info@landsend-nl.com