x Toegevoegd aan uw winkelmandje
Verder winkelen
Winkelmandje
Bestelling afronden
x Stel uw vraag

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 - Algemeen

1.1.
Lands End B.V.
Kantoor houdend te:
Ooster Oenerweg 17
8167PB Oene

is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (onder nummer 08110071) en draagt haar wettelijke bijdrage af aan de Belastingdienst (BTW nummer 810963292B01).

1.2. Lands End verstrekt uw persoonsgegevens nooit aan derden. Uw gegevens kunnen mogelijk alleen gebruikt worden om u op de hoogte te houden van nieuwe producten of andere nieuwsfeiten van Lands End.

1.3. Lands End is verplicht om bij mogelijke verdenking van misbruik of fraude, aangifte te doen bij de politie.

Artikel 2 - Producten
De producten van Lands End zijn te goeder trouw beschreven. De afbeeldingen van de producten zijn zo actueel mogelijk. De productinformatie, productspecificaties, foto’s en afbeeldingen zijn zo waarheidsgetrouw mogelijk. Aan kleine verschillen bij geleverde producten kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 3 - De overeenkomst
3.1. De overeenkomst met Lands End is definitief indien u heeft aangegeven akkoord te zijn gegaan met de algemene voorwaarden en als de volledige betaling heeft plaatsgevonden. Indien Lands End uw betaling niet binnen 10 dagen na de besteldatum heeft ontvangen, wordt de bestelling geacht te zijn geannuleerd. Bij leveringen van materialen waaraan een montage-overeenkomst is verbonden, gaan de materialen alleen dan in volledig eigendom over van de koper, indien de volledige betaling van materialen én montage heeft plaatsgevonden. Indien niet de volledige betaling is voldaan, behoudt Lands End zich het recht voor materialen terug te vorderen.
3.2. De overeenkomst is elektronisch tot stand gekomen, door middel van het invullen van de benodigde velden en het akkoord gaan met de algemene voorwaarden.
3.4. Nadat u tot aankoop bent over gegaan, ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging per email van uw aankoop.

Artikel 4 - Annuleringsbeleid en Herroepingsrecht
Zie hier.

Artikel 5 - Levertijd
Levering vindt plaats conform de genoemde levertijd, tenzij de voorraad of extreme weersomstandigheden dit niet toelaten. In dat geval stelt Lands End u zo snel mogelijk op de hoogte van de te verwachten levertijd. Indien u niet akkoord kunt gaan met deze levertijd, dan heeft u het recht uw bestelling te annuleren en ontvangt u de betaling retour.

Artikel 6 – Prijzen
5.1. De prijzen die op onze webshop staan vermeld, zijn altijd inclusief BTW. De kosten die betaald moeten worden voor het verzenden van het product, worden zichtbaar tijdens de bestelprocedure.
5.2. De prijs die bij het product op de website wordt vermeld, kan niet wijzigen tijdens uw electronische aankoop. U betaalt het bedrag dat zichtbaar is bij het product en wat tevens aan u bevestigd wordt, indien u elektronisch akkoord gaat met de aankoop. Daarin wordt de aankoopprijs opnieuw vermeld.
5.3. Wanneer u een product koopt tijdens een periode waarin geen actie geldt, komt u achteraf ook niet in aanmerking voor korting.
5.4. Een kortingscode kan niet gecombineerd worden met andere aanbiedingen, gratis verzending vanaf 3.500,00 kan niet worden omgeruild voor een korting op de bestelde producten.
5.5. Indien u kiest voor afhalen en een afhaalmoment dat verder weg ligt dan 4 weken na besteldatum, kunnen wij de prijsvastheid niet garanderen.
5.6. Aan prijsopgaves kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 7 - Klachten en garantie
6.1. Bij het in ontvangst nemen van uw bestelling dient u op de dag van ontvangst te controleren op hoeveelheid, kwaliteit en beschadigingen. Bij afhalen van uw bestelling bent u zelf verantwoordelijk voor de controle van de aantallen en de afmetingen. Alle reclames dient u zo spoedig mogelijk bij Lands End te melden. Alleen reclames met een bijgevoegde foto van de ongeopende bestelling kunnen wij in behandeling nemen.
6.2. U heeft het recht om uw bestelling binnen 14 dagen na ontvangst, retour te sturen. In dit geval dienen de producten ongeopend, ongebruikt en op dezelfde wijze verpakt teruggestuurd te worden naar Lands End. Na ontvangst en controle van de goederen in het magazijn van Lands End, krijgt u uw aankoopsom minus de verzend-, retourverzend- en administratiekosten gerestitueerd. Lands End kan de geretourneerde goederen weigeren op basis van het feit dat de producten niet origineel verpakt zijn of gebruikt zijn. Zodra de termijn van 14 dagen is verstreken, wordt de levering geacht aanvaard te zijn en is terugname niet meer mogelijk.
6.3. Bij levering van materialen zonder directe plaatsing ervan, kan de wijze van opslag invloed hebben op barstvorming en kromtrekken van materialen. Lands End is hiervoor niet aansprakelijk.
6.4. Reclames met betrekking tot montage zijn mogelijk tot 8 dagen na plaatsing.

Artikel 8 - Garantie
Uitgesloten van een garantievergoeding zijn reclames waarbij sprake is van: toepassingen van de producten van Lands End in klimatologische omstandigheden die niet gangbaar zijn, abnormaal gebruik, slecht onderhoud of normale slijtage/rotting, opzet of bedrog van de gebruiker, barstvorming, breuk op plekken van gezonde noesten, het werken van hout, natuurlijke afwijkingen, torderen en krimpen of uitzetten, extreme omstandigheden zoals overstromingen, windhozen, brand of explosie, zuurhoudende gronden en vlekvorming door een reactie van looizuur op ijzerhoudend grondwater of andere (ijzerhoudende) materialen.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid
Lands End is slechts aansprakelijk voor schade die het te voorziene en directe gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van de door Lands End geleverde producten. Iedere vorm van gevolgschade of indirecte schade is van vergoeding uitgesloten. Als klant bent u zelf verantwoordelijk voor het correcte gebruik van de door Lands End aangeleverde producten. In geen geval zal Lands End aansprakelijk zijn voor ongevallen, ongelukken, lichamelijk/of materiële schade die veroorzaakt wordt door het gebruik van de door Lands End aangeleverde producten aan de klant of aan derden.

Artikel 10 – Levering
Alle door Lands End bezorgde goederen worden op de door de klant opgegeven plaats van bestemming naast de vrachtauto (groot vervoer van 6m tot 13m in verband met de aard van de producten) of voor de deur gelost mits deze direct, vrij en goed begaanbaar te bereiken is. De afleverkosten zijn hierop gebaseerd.
Wij brengen de klant tijdig op de hoogte van het levermoment door de transporteur. Indien de klant de zending weigert in ontvangst te nemen, dan is Lands End gerechtigd de verzendkosten van een nieuwe aflevering in rekening te brengen.
Bij bestellingen met producten die breder of langer zijn dan 2.40m moet een kooiaap worden meegestuurd met de vrachtwagen ten behoeve van het lossen via de zijkant van de wagen. Dit kan leiden tot hogere verzendkosten, wij informeren de klant hierover dan zo snel mogelijk na ontvangst bestelling en voor de aflevering. In dat geval kan de klant ook kiezen voor zelf lossen mits met mechanische hulpmiddelen (>1000kg). 
Verzendkosten zijn gebaseerd op levering van de volledige bestelling in één levering en op basis van standaardleveringen (specifieke dag-/tijdsleveringen kunnen tot meerkosten leiden).Bij een moeilijk bereikbare of begaanbare loslocatie dient de klant dit bij de bestelling of voorafgaande aan de levering aan ons door te geven, zodat Lands End de klant een prijsopgaaf en rekening van de meerkosten kan toesturen indien nodig. Indien de klant verzuimd deze informatie aan ons door te geven, zullen de eventuele meerkosten achteraf in rekening worden gebracht. Indien gelost wordt met een meeneem-heftruck of elektrische palletwagen, dan is het risico voor het betreden van opritten, sierbestrating, trottoirs e.d. voor risico van de ontvanger. 
Bij weersomstandigheden die een probleemloze aflevering bemoeilijken of verhinderen, wordt de levering uitgesteld.

Artikel 11 - Montage
Aan de hand van door de klant toegezonden foto's van de montagelocatie, sturen wij een definitieve bevestiging van de montage-opdracht.
Ondergenoemde voorwaarden zijn ook van toepassing na ontvangst van locatiefoto's.
De montageprijs is exclusief opnemen en herstellen van bestrating, afvoer van grond en overige materialen en gebaseerd op verticaal-rechte plaatsing van de omheining.
Voorafgaand aan de montage verzoeken wij u de exacte plaats aan te geven door middel van paaltjes.
Montageprijs is gebaseerd op werken in schone zandgrond zowel boven- als ondergronds vrij toegankelijk.
Reistijden worden berekend als arbeidsuren tenzij anders vermeld.
Obstakels in de grond (zoals o.a. boomstronken, leidingen, drainagebuizen, puin, worteldoek) als ook obstakels bovengronds (bv struiken, bomen) kunnen tot vertragingen leiden en meerkosten.
De kosten als gevolg van vertraging in de montage door onvoorziene omstandigheden in of op de bodem zoals hierboven genoemd, zullen op basis van nacalculatie worden berekend. 
Indien er door de bodemgesteldheid extra hulpmiddelen zoals een mobiele kraan in gezet moet worden zal dit ten laste komen van de opdrachtgever.
Indien bij plaatsing meer materiaal benodigd is dan geleverd en overeengekomen, als gevolg van bijvoorbeeld zaagverlies door oneconomische afstanden, dan wordt dit extra materiaal én de leveringskosten ervan achteraf in rekening gebracht.
Eventueel extra benodigd (bevestigings)materiaal wordt achteraf berekend tegen de dan geldende prijzen.
Meerwerk wordt uitgevoerd tegen een uurtarief van € 72,50 inclusief BTW per manuur.
U vrijwaart Lands End  voor aansprakelijkheidsstellingen voor schades aan kabels en leidingen.
Bij levering van materialen zonder directe plaatsing door montagepersoneel van Lands End bv, kan de wijze van opslag invloed hebben op barstvorming en kromtrekken van materialen. Lands End bv is hiervoor niet aansprakelijk.

Artikel 12 - Betalingsvoorwaarden bij montage
Betaling producten: 50% bij opdracht, 50% voorafgaande aan aflevering
Betaling montagewerk: 30% bij opdracht, 50% voor start montage en het restant van 20% na oplevering binnen 7 dagen.
De betalingstermijn op onze facturen bedraagt 7 dagen, bij ingebreke blijven mbt deze betalingstermijn, wordt de wettelijk geldende rente in rekening gebracht.

Artikel 13 - Toepassing Recht
Op al onze rechtsverhoudingen is het Nederlandse recht van toepassing. Voor geschillen tussen ons en onze klanten is de rechtbank van Apeldoorn bevoegd, tenzij door de wet een andere rechtbank wordt aangewezen. Mocht u toch nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op. Telefoon 0578-616828. Wij helpen u graag.

 

 

Blijf op de hoogte! Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
Kan ik u ergens mee helpen? We staan voor u klaar! +31 (0)578-616828 +31 (0)578-616828 info@landsend-nl.com